#
blogimage1

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is bepaald dat NOVOTIX voor haar klanten moet vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO’s) zijn.

Hiervoor hebben we in het dashboard een speciale approval pagina ingericht waarop alle benodigde gegevens ingevuld en geüpload kunnen worden om het onboardingsproces binnen onze organisatie te starten. Om te beoordelen of en hoe we u als klant kunnen accepteren hebben we minimaal de volgende documenten nodig:
1. Ingevulde UBO verklaring;
2. Ingevuld onboardingsformulier;
3. Identificatie documenten van de UBO's;
4. Recent KVK uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
5. Recent bankafschrift, niet ouder dan 3 maanden.

Stap 1
Zodra u voor het eerst bent ingelogd krijgt u boven aan elke pagina een melding te zien om het onboardingsproces te starten en de benodigde gegevens aan te vullen;

Stap 2
Vul uw bedrijfs-/persoonsgegevens in en bevestig deze door de pagina op te slaan;

Stap 3
Lever de nodige documenten aan. U kunt de te uploaden documenten onderaan de pagina vinden, hier kunt u de documenten tevens uploaden. Persoonsgevoelige documenten worden naar onze extra beveiligde servers geüpload en worden na het succesvol doorlopen van het onboardingsproces direct vernietigd. Wij bewaren geen persoonsgegevens welke niet nodig zijn voor onze dienstverlening!

Stap 4
Zodra alle benodigde documenten zijn aangeleverd start het controleproces. Dit neemt afhankelijk van de drukte maximaal 5 werkdagen in beslag, vaak eerder. Als op bepaalde documenten geen goedkeuring gegeven kan worden, betekend dit echter niet dat wij u niet als klant kunnen accepteren.

Als alle aangeleverde gegevens akkoord zijn is het account approved en kunnen wij zelfs, dagelijks aan u uitbetalen. U kunt in de "approval checklist", zoals onderstaand geïllustreerd, de status mee volgen van elk onderdeel:Mocht u er niet uitkomen, bel of email ons dan gerust dan doorlopen we deze stappen samen, we helpen graag!


Generic placeholder image
NOVOTIX

NOVOTIX